Co dělat, když se vyskytne onemocnění COVID-19 na HAMU

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,
 
dovolte nám shrnout pár obecných rad, kterými byste se měli řídit v případě, že se na HAMU vyskytne onemocnění COVID-19:

  1. Pokud jste zjistil/a, že máte pozitivní test na koronavirus, informujte prosím bez prodlení vedoucí/ho katedry (studenti a pedagogové), tajemnici fakulty (administrativní a THP pracovníci). Vedoucí kateder následně sdílejí informace s tajemnicí fakulty, která zajistí komunikaci s vedením HAMU, AMU a případně s místně příslušnou hygienickou stanicí. 
  2. Váš aktuální zdravotní stav, řešte prosím s Vaším lékařem.
  3. Pozitivní test na COVID-19 je osobní a citlivá informace, se kterou bude nakládáno rozumně a bude sdělována pouze v takových případech, kdy sdělení slouží k bezprostřední ochraně zdraví příjemců takové informace a zamezí dalšímu šíření onemocnění v prostorách HAMU/AMU.
  4. HAMU poskytuje součinnost nakaženému a hygienické stanici při trasování kontaktů vyplývajících z účasti na výuce a dalších studijních povinnostech. Koná tak proto, aby omezila riziko nákazy osob, které s nakaženým přišly v prostorech HAMU/AMU do kontaktu. Vedoucí katedry kontaktuje nakaženého a získá seznam kontaktů z HAMU vč. důležitých údajů pro trasování (jméno, příjmení, číslo mobilního telefonu, má/nemá příznaky respiračního onemocnění), s nimiž nakažený/á byl/a v kontaktu. Seznam je využíván jak pro komunikaci s hygienickou stanicí, tak pro komunikaci uvnitř HAMU/AMU.
  5. Vedoucí katedry po dohodě s vedením HAMU postupuje na katedře tak, aby zabránil/a případnému dalšímu šíření onemocnění mezi studenty, pedagogy a administrativními pracovníky katedry.
  6. Obecně hygienická stanice v principu netrasuje očkované osoby bez příznaků. V případě, že je dotyčný očkován a má příznaky, podstupuje kontrolní PCR test zdarma (indikován hygienou).
  7. Obecné pravidlo pro provedení testu je 5-7 dní po rizikovém kontaktu.
  8. V prostorách AMU mají zaměstnanci, studenti, zaměstnanci třetích stran a všechny návštěvy povinnost nosit respirátor či obdobný prostředek s výjimkou situace, kdy jsou v místnosti sami. Respirátor či obdobný prostředek musí být vždy bez výdechového ventilu a naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének. Více aktuálních informací naleznete ZDE.
18. listopad 2021

.