TESTOVÁNÍ NA COVID-19

V návaznosti na platná opatření ministerstva zdravotnictví má AMU povinnost zajistit testování zaměstnanců rychlými antigenními testy na přítomnost viru SARS-CoV-2, zaměstnanci a zaměstnankyně mají povinnost na výzvu nadřízeného tento test absolvovat, a to s frekvencí 1x za týden. Od pondělí 29. 11. 2021 začne testování formou antigenního samotestu za přítomnosti pověřené osoby v prostorech bývalé prodejny via musica v průjezdu u Divadla Inspirace, adresa Malostranské náměstí 258/13, Praha 1. Pro objednání se na samotestování v prostorách zaměstnavatele zaměstnanec použije rezervační formulář. Při vstupu do prostor je nutné se identifikovat přítomné pověřené osobě, která vydá zaměstnanci proti podpisu samotest a po provedení samotestu zaměstnancem zapíše pověřená osoba výsledek testu do seznamu testovaných osob.

Antigenní samotest v prostorách zaměstnavatele nemusí absolvovat zaměstnanec, pokud prokáže:

  1. že byl očkován proti onemocnění COVID 19, a to národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID (platí po 14 dnech od poslední dávky schématu),
     
  2. že podstoupil v posledních 7 dnech PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem či rychlý antigenní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, a to záznamem v Informačním systému infekčních nemocí nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb,
     
  3. že prodělal onemocnění COVID 19 a od prvního pozitivního testu uplynulo maximálně 180 dní, a to záznamem v Informačním systému infekčních nemocí nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb.

Výše uvedenou skutečnost nám prosím sdělte do 26. 11. do 15:00 elektronicky ve formuláři na covid.amu.cz.  

V případě prokázaní se PCR testem nebo antigenním testem na přítomnost viru SARS-CoV-2 dle bodu 2. bude nutno tuto skutečnost dokládat vždy a nejpozději po 7 kalendářních dnech prostřednictvím znovuvyplnění formuláře covid.amu.cz a nahrání příslušného potvrzení.*

Ve formuláři covid.amu.cz vždy nahrajte jako přílohu adekvátní certifikát.

Potvrzení o očkování, negativním testu nebo prodělané nákaze lze stáhnout na webu ocko.uzis.cz

Žádáme sekretářky a sekretáře kateder o zajištění kompletního vyplnění formuláře všemi interními i externími zaměstnanci a zaměstnankyněmi jednotlivých kateder.

*v případě, že zaměstnavatel neobdrží požadované informace a zaměstnanec bude na pracovišti, je zaměstnavatel povinen zaměstnance ze zákona nahlásit na hygienickou stanici
 

24. listopad 2021

.