Pokyny děkana HAMU k testování zaměstnanců fakulty od pondělí 17. 1. 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

od 17. 1. 2022 začíná dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pravidelné testování zaměstnanců na přítomnost viru SARS-CoV-2.
Bezinfekčnost v zaměstnání již nebude do odvolání možné prokazovat certifikátem o očkování ani potvrzením o prodělané nemoci Covid-19. 

Testovat se musíme dvakrát v týdnu, pokud jsme na pracovištiPoprvé se musíme testovat první den, v který v daném týdnu dorazíme na pracoviště. Další test pak smí být nejdříve třetí den po prvním testu. Pokud máme v týdnu home office, dovolenou či zdravotní volno, tak se může stát, že nám bude stačit jeden test než předepsané dva. Pokud jsme mimo pracoviště celý týden, není co řešit a netestujeme se. Pokud jsme na pracovišti jen během jednoho či dvou dnů po absolvovaném prvním testu, kdy nám ještě „platí“, a pak až do konce týdne nikoliv, stačí tento jediný test. Všechny ostatní myslitelné případy už znamenají testy dva. Testujeme se v termínech vypsaných v rezervačním systému. Pokud to není s ohledem na přítomnost na pracovišti možné, lze v individuálních mimořádných případech podstoupit i fakultou poskytnutý samotest. 

Z důvodu elektronizace evidence počtu dnů, které zaměstnanci strávili v uplynulém týdnu na pracovišti, je nutné, aby zaměstnanec při vstupu do budov fakulty (LP/HP) načetl svoji zaměstnaneckou kartu na vrátnici. Pokud zaměstnanec kartu např. zapomene, nahlásí se vrátnému a ten ho zaeviduje klasickou papírovou formou.

Základní otázky a odpovědi jsou shrnuté na adrese covid.amu.cz

Jakým způsoben splnit povinnost pravidelného testování: 

  1. podstoupit testování na HAMU provedené zdravotnickým personálem 
  1. prokázat se negativním výsledkem PCR testu (max. 72 h. starý) z veřejného testovacího místa 
  1. prokázat se negativním výsledkem antigenního testu (max. 24 h. starý) z veřejného testovacího místa  
  1. doložit potvrzení o podstoupení pravidelného testování u jiného zaměstnavatele 

Testování pro zaměstnance HAMU (pedagogy i nepedagogy) proběhne v Ateliéru HAMU (vstup v průjezdu u Divadla Inspirace), adresa Malostranské náměstí 258/13, Praha 1.   

Zatím jsou vypsané termíny na pondělí 17. 1. od 9:00 do 13: 00 a ve čtvrtek 20. 1. od 9:00 do 13:00. Uzavření možnosti rezervace je vždy 2 hodiny před začátkem testování. v rezervačním systému

Všechny zaměstnance prosím, aby přišli na čas dle své rezervace a po absolvování výtěru počkali na výsledek. V případě pozitivního testu musí zaměstnanec bezodkladně uvědomit svého nadřízeného, opustit pracoviště a poskytnout součinnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, který mu nařídí karanténu v délce trvání pěti dnů ode dne provedení testu.

Provedení samotestu je možné po předchozí dohodě na sekretariátu jednotlivých kateder pouze ve dnech úterý, středa, pátek v době 9-14 hod., a to v případě, že nelze splnit jinou variantu o prokázání bezinfekčnosti. Taktéž je na sekretariátu kateder možné osobně předložit výše uvedená papírová či digitální potvrzení. 

Na požádání vám bude vystaveno potvrzení od zaměstnavatele o podstoupení pravidelného testování na základě Vámi vyplněného Formuláře na potvrzení pro jiného Vašeho zaměstnavatele.

Administrativní a THP pracovníci musí nahlásit i nadále svoji nepřítomnost na pracovišti tajemnici fakulty (práce z domova za podmínek vyplnění formuláře Žádost o možnost pracovat z domova) nebo referentce zpracovávající personální agendu (dovolená, pracovní neschopnost, zdravotní volno).

Věnujte prosím pozornost informacím na covid.amu.cz, kde naleznete: 

Prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

 

 

13. leden 2022

.