Pokyny děkana HAMU k provozu fakulty od pondělí 5. 9. 2022 do odvolání


Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,
   
s platností od 5. 9. 2022 do odvolání stanovuji provozní dobu fakulty takto:

Lichtenštejnský palác (LP) 

Hartigovský palác (HP) 

prof. Ivan Klánský,
děkan HAMU
 

2. září 2022

.