Igor Františák a František Vaníček jmenováni profesory


Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš předal dne 19. prosince 2022 ve Velké aule pražského Karolina jmenovací dekrety 76 novým profesorkám a profesorům. Profesory jmenuje prezident na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol. Na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze byli jmenováni profesory doc. Mgr. Igor Františák, Ph.D. (obor hudební umění – klarinet) a doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D. (obor hudební umění – varhany). 
Gratulujeme!
 

20. prosinec 2022

.