Mezifakultní studentská soutěž AMU 2023


Celé znění výzvy a Výnos rektorky 12/2022 naleznete na níže uvedeném odkaze:
https://www.amu.cz/cs/veda-vyzkum-rozvoj/grantove-souteze-na-amu/ip-mezifakultni-projekty/

V případě bližších dotazů se můžete obrátit na Ing. Gabrielu Jirátovou, tel.: 234 244 514, soutez@amu.cz.
Návrh projektu v českém či anglickém jazyce podává (pomocí formuláře dostupného k vyplnění na webových stránkách soutěže) hlavní řešitel projektu emailem, do 31. ledna 2023 na e-mailovou adresu soutez@amu.cz.

Konzultace projektu na úrovni fakulty jsou možné s doc. Adamem Halašem, adam.halas@hamu.cz a Ing. K. Mikešovou, tel.: 234 244 130, č. dveří 1026, kamila.mikesova@hamu.cz, nejlépe po předchozí domluvě.
 

20. leden 2023

.