Termíny odevzdávání žádostí o finanční podporu na mezinárodní aktivity pro rok 2023

Pro tento kalendářní rok byly stanoveny čtyři souhrnné termíny odevzdávání žádostí. Žádosti odevzdané po termínu budou vždy posuzovány v dalším období.

15.2. 2023

15.5. 2023

15.8. 2023

15.10.2023

 

Žádost o příspěvek k vytištění naleznete zde

Obecná pravidla

Program slouží k podpoře kratších zahraničních aktivit studentů (soutěže, semináře, workshopy, mistrovské kurzy atp.) mimo program Erasmus+. 

Student odevzdává před odjezdem či těsně po návratu žádost o příspěvek včetně dokladů o úhradě položek, o jejichž proplacení žádá, a to s písemným souhlasem pedagoga hlavního oboru a vedoucího katedry na mezinárodní oddělení HAMU. 

Přihlášky jsou posouzeny zahraničním oddělením a příslušným proděkanem či prorektorem. Výše příspěvku je posouzena a schválena na základě předloženého předběžného rozpočtu. Příspěvek (v Kč) pokrývá zpravidla jen část nákladů na aktivitu.

Po návratu předkládá student závěrečnou zprávu (formulář ke stažení zde).

Odevzdání a možnost konzultací na Mezinárodním oddělení HAMU (č. 1005 LP), kontaktní osoba Veronika Kuželová, veronika.kuzelova@hamu.cz .

3. únor 2023

.