Zemřela doc. Katarína Bachmannová


Ve čtvrtek 2. 3. ve věku 72 let zemřela pianistka Katarína Bachmannová, dlouholetá korepetitorka v operních divadlech a mnohaletá pedagožka Oddělení klavírní spolupráce na Hudební a taneční fakultě AMU, kde svou zkušenost a energii věnovala katedře zpěvu. Provedla studiem desítky našich absolventů s péčí až mateřskou.  

V roce 1972 absolvovala Konzervatoř v Košicích a poté v letech 1972–1986 pracovala tamtéž jako korepetitorka Státního divadla. V letech 1986 až 1992 byla korepetitorkou Opery Národního divadla, od roku 1992 pak korepetitorkou ve Státní opeře Praha. Profesní život doc. Kataríny Bachmannové byl úzce propojen s operními pěvci. Mezi jejími hudebními partnery byl mimo jiné Štefan Margita.

Upřímnou soustrast všem pozůstalým a čest její památce.
 

3. březen 2023

.