PŘEKLADY HUDEBNĚ TEORETICKÝCH TEXTŮ

 
Katedra hudební teorie ve spolupráci s Ústavem teorie hudby HAMU pořádají „konferenci – workshop“ věnovaný problematice překladu odborných hudebně teoretických textů. 

Konference se bude konat ve středu 22. března 2023 od 10.00 hodin v budově HAMU v místnosti 2017, 2. poschodí. 

Všechny zájemce o danou problematiku srdečně zveme. 
 

Program: 
10.00    Zahájení 
10.10    Pavel Holubec (Praha): Od elementárního k nepřeložitelnému”?  
10.30    Jan Vičar (HAMU): Bohemica non leguntur aneb Trampoty s překlady českých odborných hudebních textů do angličtiny  
10.50    Elena Pokorná (JAMU): Specifika procesu překladu hudebně teoretických textů Oliviera Messiaena 
11.10    Iva Oplištilová (HAMU): Workshop o problematice překladu hudebně teoretických textů (viz publikace Proč slovník nestačí) 

15. březen 2023

.