Úspěšná konference o výuce rozboru skladeb

Ve středu 12. dubna 2023 proběhla na HAMU v Praze celodenní konference s názvem „Výuka rozboru skladeb na středních a vysokých hudebních školách“. Konferenci pořádalo Oddělení hudebně teoretických disciplín HAMU ve spolupráci s tamějším Ústavem teorie hudby.

Hlavním iniciátorem konference byl MgA. Vít Havlíček, Ph.D. – vedoucí Oddělení hudebně teoretických disciplín HAMU, který konferenci vedl společně s prof. PaedDr. Milošem Honsem, Ph.D. – předsedou Ústavu teorie hudby. V úvodu konference přivítal účastníky děkan HAMU prof. Ivan Klánský. Pozvání přijal také MgA. Pavel Svoboda, Ph.D. – absolvent HAMU, od roku 2021 poslanec Parlamentu ČR, člen Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a předseda Podvýboru pro kulturu. Čestným hostem konference byl prof. Vladimír Tichý, CSc., skladatel, hudební teoretik a dlouholetý pedagog hudební teorie na pražské AMU. 

Akce se zúčastnili pedagogové středních a vysokých škol z České i Slovenské republiky. Několik desítek účastníků konference vyslechlo příspěvky renomovaných pedagogů, jež se řadu let věnují výuce hudební teorie. Zastoupeni byli pedagogové HAMU, Pedagogické fakulty UK v Praze, JAMU, Ostravské univerzity, Akadémie umení v Banskej Bystrici a Hudobné a umelecké akadémie v Banské Štiavnici. Kromě zástupců těchto institucí se konference zúčastnili také vyučující českých a slovenských konzervatoří a řada studentů HAMU. 

Příspěvky se týkaly nejen odborné problematiky výuky rozboru skladeb (prof. Jan Jiraský, prof. Zuzana Martináková, Martin Čurda, Ph.D., Vít Havlíček, Ph.D., Pavel Holubec, Ph.D.), ale též estetiky hudebního vnímání (prof. Jan Vičar), hudební kritiky (prof. Jiří Bezděk), nových technologií ve výuce (Martin Hybler, Ph.D.) a významu hudebního vzdělání v současném školství (prof. Michal Nedělka, Eva Miškovičová, Ph.D.). Řada zajímavých názorů na uvedená témata zazněla v závěrečné diskuzi konference, při níž účastníci velmi ocenili realizaci této akce. 

Cílem konference byla vedle tradičních odborných příspěvků i výměna zkušeností s výukou hudební analýzy, ale také osobní setkání pedagogů hudební teorie středních a vysokých hudebních škol. Tento cíl se podařilo úspěšně naplnit, o čemž svědčily i přátelské neformální rozpravy po skončení konference.

Díky organizátorům a podpoře vedení HAMU v Praze se konference s názvem „Výuka rozboru skladeb na středních a vysokých hudebních školách“ stala mimořádnou událostí profesního i lidského setkání pedagogů středních a vysokých hudebních škol České a Slovenské republiky.

MgA. Eva Šašinková, Ph.D.


Foto:Archiv Oddělení hudebně teoretických disciplín HAMU

17. duben 2023

.