Omezení vstupu do budov fakulty v letních měsících

v době od 27.06.2019 do 31.8.2019 je z důvodů nezbytných dlouhodobě plánovaných rozsáhlých stavebních a údržbových prací v prostorách HAMU, zejména se jedná o rekonstrukci nových rozvodů tepla včetně příslušných stavebních, opravárenských a úklidových prací, stanoven mimořádný provoz a vstup do budovy fakulty – Lichtenštejnského paláce bude v této době významně omezen. Ve výše zmíněném období není povolen vstup studentům do učeben a prostor Lichtenštejnského paláce  z cvičebních důvodů až do odvolání, vrátnice nebude vydávat klíče od učeben a jiných prostor ani studentům, ani pedagogům, přístup na studijní oddělení bude v úředních hodinách zachován.

Akce, které jsou ve fermanu uměleckého provozu – odpovědná osoba p. J. Vlček - budou zajišťovány z hlediska bezpečnosti pohybu osob po budově LP ze strany uměleckého provozu a v koordinaci s ostrahou objektu a stavbou.

Výjimkou jsou studenti katedry klávesových nástrojů, kteří využívají varhanní učebny č. 0063, ti mohou v provozní době fakulty využívat obě učebny z cvičebních důvodů a studenti katedry bicích nástrojů mohou užívat pouze S22.

V Hartigovském paláci bude od 8.7.2019 do 31.8.2019 probíhat rekonstrukce prostor katedry dechů, v tuto dobu nebudou tyto učebny rovněž přístupné.

Prosím všechny, aby respektovali výstražné cedule a pásky se zákazem vstupu.

 

Děkuji za pochopení.

Ing. Jolana Krotilová

tajemnice fakulty

27. červen 2019

.