Vyhlášky děkana

11.11.2019

Vyhlášky děkana

Metodický pokyn děkana HAMU k obecným zásadám pro tvorbu písemné reflexe pro habilitační řízení

 

05.11.2019

Vyhlášky děkana

Vyhláška děkana č. 9/2019 - děkanské volno

 

30.09.2019

Vyhlášky děkana

Vyhláška děkana č. 8/2019 - upřesnění SZŘ AMU

 

30.09.2019

Vyhlášky děkana

Vyhláška děkana č. 7/2019 - děkanské volno

 

06.08.2019

Vyhlášky děkana

Dean’s Order No. 6/2019 - admission procedure and conditions for the bachelor’s programme in English at the Music and Dance Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague

 

06.08.2019

Vyhlášky děkana

Vyhláška děkana č. 5/2019 - podmínky a průběh přijímacího řízení do bakalářského studia v českém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze

 

19.06.2019

Vyhlášky děkana

Vyhláška děkana 4/2019 - letní provoz na HAMU

 

14.03.2019

Vyhlášky děkana

Vyhláška děkana 3/2019 - děkanské volno

 

06.01.2019

Vyhlášky děkana

Vyhláška děkana č. 2/2019 - odměny za vypracování odborného posudku na studentské práce

 

03.01.2019

Vyhlášky děkana

Vyhláška děkana č. 1/2019 - Děkanské volno

 

19.12.2018

Vyhlášky děkana

Vyhláška děkana č. 10/2018 - Kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na HAMU

 

07.11.2018

Vyhlášky děkana

Vyhláška děkana HAMU č. 9/2018 - Upřesnění zodpovědnosti jednotlivých ped. pracovníků při obsazování orchestru AKS a uznávání omluv studentů ze zkoušek AKS

 

31.10.2018

Vyhlášky děkana

Vyhláška děkana HAMU č. 8/2018 - Děkanské volno 31. 12. 2018

 

25.10.2018

Vyhlášky děkana

Děkanské volno 26.10.2018

 

03.10.2018

Vyhlášky děkana

Vyhláška děkana HAMU č. 7/2018

 

02.08.2018

Vyhlášky děkana

Vyhláška děkana HAMU č. 6/2018

 

19.06.2018

Vyhlášky děkana

Vyhláška děkana HAMU č. 5/2018

 

01.06.2018

Vyhlášky děkana

Vyhláška děkana HAMU č. 4/2018

 

24.05.2018

Vyhlášky děkana

Nový Statut HAMU

 

23.05.2018

Vyhlášky děkana

Vyhláška děkana č. 3/2018

 

24.04.2018

Vyhlášky děkana

Vyhláška děkana č. 2/2018

 

22.02.2018

Vyhlášky děkana

Vyhláška děkana č. 1/2018 - děkanské volno 29.3. a 30.4. 2018

 

23.01.2018

Vyhlášky děkana

Vyhlášení voleb do AS AMU na Hudební a taneční fakultě AMU

 

15.12.2017

Vyhlášky děkana

Vyhlášení voleb do AS AMU na dny 13. a 14. února 2018