ROZHODNUTÍ DĚKANA - preventivní opatření pro zabránění šíření Koronaviru (2019 – nCoV)

 

Na základě informací Ministerstva zdravotnictví ČR, Státního zdravotního ústavu a v přímé souvislosti s Rozhodnutím Hygienické stanice hlavního města Prahy děkan Hudební a taneční fakulty AMU v Praze (HAMU) vydává toto rozhodnutí jako preventivní opatření pro zabránění šíření Koronaviru (2019 – nCoV).

Studentům HAMU, kteří aktuálně pobývají v Čínské lidové republice (ČLR), vedení HAMU s platností od dnešního dne velmi důrazně doporučuje, aby tuto zem neopouštěli. Toto doporučení platí do ukončení mimořádných opatření, které souvisí s nebezpečím vzniku epidemie. Fakulta garantuje, že náklady, které s opožděným příjezdem do České republiky (ČR) studentům vzniknou (náklady na letenky, platba školného atp.) jim budou refundovány.

Toto rozhodnutí bylo učiněno na základě a v přímé souvislosti s Rozhodnutím Hygienické stanice hlavního města Prahy, které Akademii múzických umění v Praze (AMU) mimo jiné nařizuje, aby v případě, že se AMU dozví o příjezdu vysokoškolských studentů z ČLR, vydalo pro tyto studenty zákaz účasti na školní výuce po dobu 14 dnů po návratu z ČLR, zákaz vstupu do celého Kampusu AMU a kolejích AMU po dobu 14 dnů po návratu z ČLR.

Dále je třeba, aby byl tento student po příletu ubytován v takovém zařízení, kde budou zajištěny všechny velmi vysoké hygienické požadavky související s mimořádným opatřením při nebezpečí vzniku epidemie. Dále má být takovému studentovi po dobu 14 dnů ode dne opuštění ČLR omezen styk s ostatními fyzickými osobami. Vzhledem k tomu, že HAMU nemá prostředky a nástroje, jak toto nařízení v plné šíři garantovat, musely by výše uvedené povinnosti přejít na samotného studenta.

Proto je v zájmu dotyčných studentů, aby svůj příjezd do České republiky odložili.

Praha, 10. 2. 2020

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU          

10. únor 2020