Vyhláška děkana HAMU č. 04/2020 - která stanovuje provoz Hudební a taneční fakulty AMU po dobu trvání mimořádných opatření v souvislosti se šířením koronavirové infekce

 

V návaznosti na rozhodnutí státních orgánů (Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10.3.2020 zde a č. j.: MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN ze dne 10.3.2020 zde.) a na Doporučení rektora AMU k situaci s šířením koronaviru ze dne 10.3.2020 informuje vedení HAMU o níže uvedených opatřeních. Jejich cílem je ochrana veřejného zdraví v souvislosti se šířením koronavirové infekce.

 

 1. Od 11. 3. 2020 se ruší veškerá výuka a zakazuje se osobní přítomnost studentů a frekventantů na fakultě bez ohledu na formu studia. Doporučujeme, aby bylo studium nahrazováno tam, kde je to možné, distanční formou (individuální konzultace on-line, webináře, on-line diskusní skupiny a podobně). Těchto forem by mělo být využito v maximální míře, kterou dovoluje charakter studia na umělecké škole.

  Konkrétní informace k náhradě výuky řeší studenti individuálně se svými pedagogy či prostřednictvím sekretariátů kateder.

  Využívání prostor Hudební a taneční fakulty AMU k nácvikům není do odvolání možné.

  Ročníkové a mimořádné koncerty a představení v sále Martinů, Galerii HAMU, divadle Inspirace a dalších prostorách fakulty se do odvolání bez náhrady ruší.

  Bakalářské a magisterské absolventské koncerty se přesouvají na náhradní termín, který bude určen na základě vývoje situace v rámci mimořádných opatření týkajících se provozu VŠ.
   
 2. Akademičtí a vědečtí pracovníci budou do zaměstnání docházet podle pokynů svých přímých nadřízených. Ostatní zaměstnanci v souladu s pokyny svých přímých nadřízených zajistí chod pracovišť po celou dobu mimořádného opatření. Zaměstnanci, kterým v souvislosti s uzavřením základních škol vzniknou vážné rodinné komplikace, mohou po dohodě s přímým nadřízeným využít home-office.
   
 3. Od 11. 3. 2020 budou uzavřeny všechny fakultní knihovny. Na zaměstnance knihoven se vztahuje bod 2).
   
 4. Nadále platí již dříve zveřejněné pokyny a doporučení, zejména týkající se výjezdu a příjezdu osob ze zahraničí.
   
 5. Žádáme všechny zaměstnance a studenty, aby pravidelně sledovali aktuální informace na webové stránce a sociálních sítích AMU a aby denně kontrolovali své školní e-mailové schránky.

 

Všechna opatření platí do odvolání. Veškeré související záležitosti jsou v řešení.

 

Praha, 10. 3. 2020
prof. Ivan Klánský
děkan HAMU                                                                    

10. březen 2020

.