Vyhláška děkana č. 04/2021 - pravidla pro uznávání docházky na lekce Anglického jazyka pro odborné účely a prominutí zkoušek z tohoto předmětu studentům v anglických akreditovaných oborech

Čl. 1 Studenti v akreditovaných anglických programech, jejichž rodným jazykem je angličtina

Všem studentům v akreditovaných anglických programech, jejichž rodným jazykem je angličtina, bude automaticky uznána veškerá docházka na povinný předmět Anglický jazyk pro odborné účely (702HAOU - na všech úrovních), stejně tak jako zkoušky z tohoto předmětu. V případě zájmu o uznání nepovinných volitelných předmětů Angličtina (702SAx - na všech úrovních), Anglický jazyk- konverzace (702SAJK) a další, musí student splnit podmínky absolvování v plném rozsahu (účast na lekcích i absolvování zkoušky).


Čl. 2 Studenti v akreditovaných anglických programech, jejichž rodným jazykem není angličtina

Všem studentům v akreditovaných anglických programech, jejichž rodným jazykem není angličtina a při přijímacím řízení doložili certifikát o znalosti anglického jazyka na úrovni B1 nebo B2, nebude uznána docházka na předmět Anglický jazyk pro odborné účely (702HAOU - na všech úrovních) ani zkouška z tohoto předmětu. V případě zájmu o uznání nepovinných volitelných předmětů Angličtina (702SAx - na všech úrovních), Anglický jazyk- konverzace (702SAJK) a další, musí student splnit podmínky absolvování v plném rozsahu (účast na lekcích i absolvování zkoušky).

 

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška je platná od 1. 10. 2021 – od začátku akademického roku 2021/22.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách a úřední desce HAMU.

 

prof. Ivan Klánský, děkan HAMU
 

12. březen 2021

.