Vyhláška děkana č. 09/2021, která zrušuje vyhlášku děkana č. 4/2021

Tato vyhláška zrušuje v plném znění a bez náhrady vyhlášku děkana č. 4/2021 ze dne 10. 3. 2021, která stanovuje pravidla pro uznávání docházky na lekce Anglického jazyka pro odborné účely a prominutí zkoušek z tohoto předmětu studentům v anglických akreditovaných oborech. 


Tato vyhláška je platná a účinná od dne zveřejnění na webových stránkách a úřední desce HAMU.


prof. Ivan Klánský
děkan HAMU
 

27. květen 2021

.