Vyhláška děkana HAMU č. 1/2022 - která stanovuje děkanské volno


Děkan Hudební a taneční fakulty AMU v Praze vyhlašuje na 

pondělí 9. 5. 2022 děkanské volno.


prof. Ivan Klánský
děkan HAMU                        
 

27. leden 2022

.