Vyhláška děkana HAMU č. 4/2022 - která stanovuje děkanské volno


Děkan Hudební a taneční fakulty AMU v Praze vyhlašuje na 

čtvrtek 7. 7. 2022 pátek 8. 7. 2022

děkanské volno.


prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

26. duben 2022

.