Vyhláška děkana HAMU č. 7/2022 - která stanovuje děkanské volno

Děkan Hudební a taneční fakulty AMU v Praze vyhlašuje na 

pondělí 4. 7. 2022

děkanské volno.


prof. Ivan Klánský
děkan HAMU    

24. květen 2022

.