Vyhláška děkana č. 10/2022 - o provozu v době letních prázdnin 2022 na Hudební a taneční fakultě v Praze


Děkan Hudební a taneční fakulty AMU stanovuje provoz na HAMU v době letních prázdnin od 4. 7. 2022 do 4. 9. 2022 takto:

Čl. 1
Dostupnost a úřední hodiny

Lichtenštejnský palác (LP) 

Přístup studentů na fakultu za účelem cvičení bude umožněn pouze na základě zapsání se do rezervačního systému do konkrétních učeben a prostor příslušné katedry, které na období letních prázdnin určil vedoucí příslušné katedry. V případě, že bude nutná oprava a údržba konkrétní učebny, která bude zanesena v rezervačním systému, bude tato správkyní budovy na dobu opravy a údržby v rezervačním systému na potřebný čas předem vyblokována.


Hartigovský palác (HP) 

Přístup studentů na fakultu za účelem cvičení bude umožněn pouze na základě zapsání se do rezervačního systému do konkrétních učeben a prostor příslušné katedry, které na období letních prázdnin určil vedoucí příslušné katedry. V případě, že bude nutná oprava a údržba konkrétní učebny, která bude zanesena v rezervačním systému, bude tato správkyní budovy na dobu opravy a údržby v rezervačním systému na potřebný čas předem vyblokována.
 


Čl. 2
Otevírací doba fakultní kavárny

01. 07. 2022                                       otevřeno pá od 8 hod. do 15 hod. 
od 02. 07. do 31. 07. 2022               zavřeno – dovolená
od 01. 08. do 04. 09. 2022               otevřeno po – pá od 10 hod. do 15 hod.
od 01. 08. do 04. 09. 2022               otevřeno od 18 hod. do 24 hod.
(pouze v době představení Letních Shakespearovských slavností)   


Čl. 3. 
Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá platnosti dnem svého vydání a je účinná od 4. 7. 2022 do 4. 9. 2022.


prof. Ivan Klánský
děkan fakulty
 

V Praze dne 13. 6. 2022
 

14. červen 2022

.