Vyhláška děkana HAMU č. 13/2022 - která stanovuje děkanské volno na 27. 10. 2022


Děkan Hudební a taneční fakulty AMU v Praze vyhlašuje na 

čtvrtek 27. 10. 2022

děkanské volno.


prof. Ivan Klánský
děkan HAMU    

9. září 2022

.