Vyhláška děkana HAMU č. 14/2022 - která stanovuje děkanské volno na 23.12.2022


Děkan Hudební a taneční fakulty AMU v Praze vyhlašuje na 

pátek 23. 12. 2022

děkanské volno
.


prof. Ivan Klánský
děkan HAMU    

8. listopad 2022

.