Vyhláška děkana HAMU č. 1/2023 - která stanovuje děkanské volno

Děkan Hudební a taneční fakulty AMU v Praze vyhlašuje na 

čtvrtek 6. 4. 2023 
a 
úterý 9. 5. 2023

děkanské volno.


prof. Ivan Klánský
děkan HAMU    
 

4. leden 2023

.