Vyhláška děkana HAMU č. 7/2023 - která stanovuje děkanské volno

Děkan Hudební a taneční fakulty AMU v Praze vyhlašuje na 

úterý 4. 7. 2023 

děkanské volno.


prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

14. duben 2023

.