Kandidáti HAMU do AS AMU

Volby zástupců HAMU do akademického senátu AMU

 

Na základě vyhlášených voleb do Akademického senátu AMU proběhlo v minulých dnech shromažďování  návrhů kandidátů z HAMU.  Uzávěrka pro přijímání nominací kandidátů do AS AMU byla stanovena na  1. února 2018 v 15 hod.

Navržení kandidáti za HAMU do AS AMU, zaměstnanecká komora:

Navržení kandidáti za HAMU do AS AMU, studentská komora:

Shromáždění akademické obce HAMU, na kterém se výše uvedení kandidáti představí, proběhne ve středu 7. února 2018 od 16 do 18 hod. v Galerii HAMU.

Do AS AMU se volí zástupci HAMU na tři místa členů AS AMU z řad akademických pracovnic /pracovníků a na dvě místa členů AS AMU z řad studentek /studentů. Právo volit má každý člen akademické obce HAMU.

Volby do AS AMU na HAMU proběhnou ve dnech 13. a 14. února 2018, vždy od 13 hod. do 16 hod. v prostorách Cafe Hamu.

doc. Adam Halaš
předseda volební komise

 

KANDIDÁTI DO AS AMU PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018–2021

2. únor 2018