Studijní sdělení

INFO

Studijní sdělení jednotlivých kateder a oborů najdete na stránkách kateder.


Státní zkoušky a obhajoby disertačních prací

Státní zkouška a obhajoba disertační práce dne 2. 9. 2021 od 10:00 hodin v učebně č. L 1041

MgA. Dominika Weissová: Židovské náboženské motivy v tvorbě pro violoncello

Školitel: doc. Jiří Hošek, prof. Jiří Hlaváč

Oponenti: prof. Miroslav Petráš, prof. Vladimír Tichý


 

Státní zkouška a obhajoba disertační práce dne 8. 9. 2021 od 10:00 hodin v učebně č. L 2056

Ing. Karel Zýka: Vliv zřetězení parametrů neentropických zvukových kodeků na výsledný subjektivní vjem a následný umělecký dopad

Školitel: Ing. Zdeněk Otčenášek, Ph.D.

Oponenti: doc. Ondřej Urban, Ph.D., Ing. Pavel Straňák, Ph.D.

 
 

Státní zkouška a obhajoba disertační práce dne 14. 9. 2021 od 9:00 hodin v učebně č. L 2020

MgA. Jan Dobiáš:

Disertační práce: Řád a jeho význam; Deterministické techniky v díle vybraných autorů 20. a 21. století.

Skladba: Koncert pro klavír nese titul Koncert na způsob chorálové předehry pro klavír, smyčce a žestě.

Školitel: doc. MgA. Luboš Mrkvička, Ph.D.

Oponenti: prof. Hanuš Bartoň, Ing. Milan Guštar, Ph.D.

 

 


.