Studijní sdělení

INFO

Studijní sdělení jednotlivých kateder a oborů najdete na stránkách kateder.


Přijímací řízení

Státní zkoušky a obhajoby disertačních prací

Státní zkouška a obhajoba disertační práce dne 22. 6. 2021 v 10:00 hodin v Zasedací místnosti HAMU č. L1028

MgA. Štěpán Ježek: Didaktika smyčcového kvarteta
Školitel: prof. Václav Bernášek
Oponenti: prof. Ivan Štraus, MgA. Josef Kekula
 

 


.