INFO

Studijní sdělení jednotlivých kateder a oborů najdete na stránkách kateder.


 

Státní zkouška a obhajoba disertační práce dne 24.6.2020 od 9:30 hodin v Zasedací síni HAMU

Uhlík Jakub: Nikolai Kapustin a jeho klavírní dílo

školitel Ivo Kahánek, Ph.D.

Oponenti:prof. Hanuš Bartoň a Emil Viklický (ext.)

 

 

Státní zkouška a obhajoba disertační práce dne 24. 6. 2020 od 14:30 hodin v učebně č. 2057

Reindl Tomáš: Mikrotonalita indické klasické hudby

Školitel: prof. PhDr. Jan VIČAR, CSc.

Oponenti: doc. Mgr. Vlastislav MATOUŠEK, Ph.D. a Marian ŠIDLO FRIEDL

 

 

Státní zkouška a obhajoba disertační práce dne 26. 6. 2020 od 10:00 hodin v Zasedací síni HAMU

Magdaléna Nováčková: Fenomén osobní spirituality interpreta ve vztahu k jeho výkonu a sebeprezentaci

Školitel: PhDr. Petr DANĚK Ph.D.

Oponenti: prof. PhDr. Jiří ŠTILEC, CSc. a Katarína HAŠKOVÁ