Studijní sdělení

 

INFO

Studijní sdělení jednotlivých kateder a oborů najdete na stránkách kateder.

Státní zkoušky a obhajoby disertačních prací

Zvuková tvorba

Státní zkouška a obhajoba disertační práce dne 12. 9. 2023 v 9 hodin 
v učebně HAMU č. L2056
Mgr. Jan Otčenášek 
Název VŠKP: Aspekty barvy zvuku a zvukové kvality
Školitel: doc. Ing. MgA. Ondřej URBAN, Ph.D.
Oponenti: doc. MgA. Sylva Stejskalová, Ph.D. a doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D.

 

Interpretace a teorie interpretace

Státní zkouška a obhajoba disertační práce dne 6. 2. 2024 v 9:30 hodin v zasedací místnosti HAMU č. 1028
MgA. Miroslav Míč 
Název VŠKP: Čtyři české klavírní koncerty skladatelů 20. století: Petr Eben, Viktor Ullmann, Jan Novák, Petr Bazala
Školitel: doc. MgA. Martin Kasík, Ph.D.
Oponenti: Mgr. Daniel Wiesner, Adam Skoumal, M.Mus. 
 

Státní zkouška a obhajoba disertační práce dne 11. 9. 2023 v 9 hodin v učebně HAMU č. 1028 (zasedačka)
MgA. Vojtěch Velíšek 
Název VŠKP: Johannes Matthias Sperger a jeho doba
Školitel: doc. Mgr. Radomír ŽALUD
Oponenti: prof. Jiří Hudec a Mgr. Radim Otépka

 

Nonverbální a komediální divadlo a teorie divadla

Státní zkouška a obhajoba disertační práce dne 12. 9. 2023 v 10:00 hodin v učebně HAMU č. H2025.
MgA. Hana Strejčková
Název VŠKP: Tělo a objekt ve fyzickém divadle.
Podnázev: Význam a vliv předmětu na řeč těla v performativním umění
Školitel: prof. PhDr. Jan Hyvnar CSc.
Oponenti: doc. MgA. Adam Halaš a prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D. 


Taneční věda

Státní zkouška a obhajoba disertační práce dne 11. 9. 2023 v 10:00 hodin v učebně HAMU č. H2025.
MgA. Monika Štúrová
Název VŠKP: České baletní umění mezi lety 1960 a 1989
Školitel: prof. PhDr. Jan Hyvnar CSc.
Oponenti: prof. Mgr. Dorota Gremlicová, Ph.D. a Mgr. Art. Kristián Kohút, ArtD.

 

Taneční věda

Státní zkouška a obhajoba disertační práce dne 12. 9. 2023 v 13:00 hodin v učebně HAMU č. H2025.
MgA. Josef Bartoš
Název VŠKP: Sdílené tělo
Podnázev: Empatie jako prediktor úspěchu profesionálních tanečníků a tanečnic
Školitel: doc. Mgr. Daniela Stavělová, CSc.
Oponenti: Mgr. Lucie Dercsényi, Ph.D. a doc. MUDr. Mgr. Bahbouh Radvan, PhDr., Ph.D.

 

Taneční věda

Státní zkouška a obhajoba disertační práce dne 11. 9. 2023 v 13:00 hodin v učebně HAMU č. H2025.
MgA. Petra Žikovská
Název VŠKP: Eduard Borovanský
Školitel: prof. Mgr. Helena Kazárová, Ph.D.
Oponenti: prof. Mgr. Dorota Gremlicová, Ph.D. a MgA. Karolína Bulínová, Ph.D.