Vyhlášení přijímacího řízení do MgA.

Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia

na HAMU v akademickém roce 2018/ 2019

VYHLÁŠENÍ

 

Elektronická přihláška se zasílá se všemi přílohami i poštou na adresu:

HAMU, studijní odd., Malostranské nám. 13, 110 00 Praha 1.

Neúplné přihlášky nebudou zařazeny do přijímacího řízení.

 

prof. Vlastimil  M a r e š
děkan HAMU

Praha, 30. listopadu 2017

30. listopad 2017

Dokumenty:

Magisterské přijímací zkoušky 2019/2020


.