Aktualizované pokyny děkana HAMU k nařízení vlády ČR č. 491 - platné od 1.6.2020

 

S platností od 1. 6. 2020 dochází v Pokynech děkana k úpravám takto:

Změna:

 

Nadále platí:

 

29. květen 2020

.