Pokyny děkana HAMU ke snížení rizika vzniku a rozšíření nemoci Covid-19 platné od 3.9. do odvolání či aktualizace

 

S ohledem k aktuální zhoršující se epidemiologické situaci v ČR vydávám s platností od 3. 9. 2020 následující pokyny, které navazují a zároveň doplňují Preventivní opatření rektora AMU ke snížení rizika vzniku a rozšíření onemocnění covid-19, viz https://www.hamu.cz/cs/uredni-deska/studijni-aktuality/1533/.

Pravidla pro pohyb a pobyt ve společných vnitřních prostorách objektů HAMU

Organizační opatření pro zaměstnance HAMU

          a) svolavatel schůzky vytvoří seznam všech účastníků schůzky, který bude uchován po dobu 1 měsíce u svolavatele,
          b) u účastníků, kteří nejsou zaměstnanci nebo studenty AMU, se uvede telefonický a e-mailový kontakt,
          c) svolavatel jednání, v případě, že sdílí kancelář s více než jedním pracovníkem, bude preferovat použití zasedací místnosti HAMU č. 1028, kterou si předem za                    pomoci Uměleckého provozu rezervuje v rezervačním systému,
          d) bude dodržován rozestup mezi účastníky vč. rozmístění židlí alespoň 1,5 m od sebe, je-li to možné, bude zajištěna obměna vzduchu v místnosti pravidelným
              větráním,
          e) příslušný vedoucí zaměstnanec může stanovit pro vybrané prostory (kanceláře, technická pracoviště atp.), kde je stísněný prostor nebo zde pracují osoby z                        rizikových skupin ad hoc režim (např. home office) tak, aby nebyl narušen plynulý chod daného pracoviště
          f) zaměstnanci při podezření, že mají příznaky infekčního virového onemocnění postupují dle níže uvedeného odstavce „Postup při příznacích infekčního virového                 onemocnění“

Pravidla pro zasedání kolektivních orgánů

Provozní pravidla pro výuku, státní závěrečné zkoušky, přijímací zkoušky atp.

 

Veřejná divadelní a taneční představení, koncerty atp.

Kolej

Zvláštní apel na mimoškolní aktivity studentů: v zájmu svého studia by měli studenti pečlivě zvážit nutnost večerního pobývání v prostorách se zvýšeným nebezpečím nákazy (noční bary, kluby atp.)

Zahraniční cesty, zahraniční dovolená, pobyty Erasmus

Přijímání cizinců za účelem ekonomické nebo vzdělávací činnosti

 

Postup studenta či zaměstnance HAMU při příznacích infekčního virového onemocnění

 

Provozní doba Lichtenštejnského a Hartigovského paláce

Provoz reprezentačních prostor LP a Divadla Inspirace

Provozní doba kavárny Café HAMU:

 

Všechny výjimky z těchto pokynů podléhají schválení děkanem fakulty.

 

Související legislativa

§ 106 odst. 3 a 4 zákoníku práce pro zaměstnance a ve spojení s § 391 odst. 4 zákoníku práce i pro studenty. V případě podezření na onemocnění, může být nařízena i mimořádná (pracovně) lékařská prohlídka podle § 12 vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Onemocnění COVID-19 patří podle § 154 trestního zákoníku a nařízení vlády mezi tzv. nakažlivé lidské nemoci, jejíž zaviněné šíření je trestným činem (§ 152 a 153 trestního zákoníku).


Děkuji všem za součinnost, dodržování všech pravidel a zodpovědné chování.

 

Praha, 3. 9. 2020
prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

11. září 2020

.