Pokyny děkana HAMU ke snížení rizika vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 – aktualizace k 29. 9. 2020

V souladu s nařízením Hygienické stanice hlavního města Prahy účinného k 21. září 2020 a v návaznosti na skutečnost, že se zákaz osobní přítomnosti studentů při výuce na VŠ nevztahuje např. na klinickou a praktickou výuku a praxi, individuální návštěvy knihoven a studoven, individuální konzultace, zkoušení, laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za dodržení jistých podmínek, aktualizuji a doplňuji Pokyny děkana platné k 3. 9. 2020 takto:

Aktualizováno (platné od 29. 9. 2020):

Provozní pravidla pro výuku, státní závěrečné zkoušky, přijímací zkoušky atp.

Veřejná divadelní a taneční představení, koncerty atp.

Provozní doba Lichtenštejnského a Hartigovského paláce

Nadále zůstává v platnosti (od 3. 9. 2020):

Pravidla pro pohyb a pobyt ve společných vnitřních prostorách objektů HAMU

Organizační opatření pro zaměstnance HAMU

Pravidla pro zasedání kolektivních orgánů

Kolej

Zvláštní apel na mimoškolní aktivity studentů: v zájmu svého studia by měli studenti pečlivě zvážit nutnost večerního pobývání v prostorách se zvýšeným nebezpečím nákazy (noční bary, kluby atp.)

Zahraniční cesty, zahraniční dovolená, pobyty Erasmus

Přijímání cizinců za účelem ekonomické nebo vzdělávací činnosti

Postup studenta či zaměstnance HAMU při příznacích infekčního virového onemocnění

Provoz reprezentačních prostor LP a Divadla Inspirace

Provozní doba kavárny Café HAMU

Všechny výjimky z těchto pokynů podléhají schválení děkanem fakulty.

Děkuji všem za součinnost, dodržování všech pravidel a zodpovědné chování.

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

24. září 2020

.