Odevzdání žádostí o finanční podporu zahraničních studentských aktivit do 31. 1.2018

 

Žádosti o finanční podporu zahraniční aktivity (kurzy, soutěže, festivaly) podávejte na zahraniční oddělení HAMU DO 31. LEDNA 2018.

Formulář Žádosti o příspěvek na zahraniční aktivitu nebo v papírové podobě za dveřmi mezinárodního oddělení.

17. leden 2018

.