Výsledky isa 2018

Nominace na kurzy isa 2018

Seznam nominovaných studentů na kurzy isa18- viz tabulka.

Výsledný výběr studentů HAMU na kurzy isa18 se bude řídit výběrem pořadatele a finančními možnostmi HAMU.

1. únor 2018

Dokumenty:

isa2018 - nominace


.