Ročníkové a absolventské koncerty - platnost od 3. 5. 2021

Vážené studentky, vážení studenti, 

v návaznosti na současnou pandemickou situaci v ČR jsem ve věci ročníkových a absolventských koncertů s platností od pondělí 3. 5. 2021 rozhodl takto: 

Spolu s vámi se těším na opět zcela zaplněná hlediště.

prof. Ivan Klánský, děkan HAMU
 

30. duben 2021

.