Vyhláška děkana č. 2/2018

 

Vyhláška děkana č. 2/2018, která upřesňuje vybrané články Studijního a zkušebního řádu AMU.

24. duben 2018

.