Přednáška Roberta Hasegawa v rámci konference MicroFest2023 - Témbr jako harmonie, harmonie jako témbr


čtvrtek 27. dubna, 12.30-14.00 učebna 2057

(Robert Hasegawa- CA, McGill University Montreal)
Hudební teoretik a skladatel zaměřený na spektralismus, mikrointervalovou hudbu, experimentální postupy, dějiny hudební teorie a psychoakustiku. Autor slovníkových hesel v The |New Grove a Théories de la composition musicale au XXe siècle. V poslední době se zabývá analýzou děl Gérarda Grisey, Lizy Lim, Hanse Zendera a Georga Friedricha Haase.

Témbr jako harmonie, harmonie jako témbr

- témbr jako emergentní vlastnost komplexních hudebních událostí
            x dříve vlastnost jednoho tónu

- témbr jako centrální kategorie percepce hudby
            x dříve druhotná role

- chimérické vjemy

- na příkladech skladeb řady autorů

  příklady ke stažení  https://bit.ly/3CQ4ZNs

20. duben 2023

.