POVINNÉ ZÁPISY do 1. ročníku bakalářského studia ak. roku 2018/2019

 

Zápisy jsou stanoveny dle harmonogramu HAMU v termínu od 10. 9. do 12. 9. 2018.
Studenti se dostaví na studijní odd. (místnost č. 1006, 1. patro) dle zaslaného rozpisu a ve stejný den absolvují povinný vstupní test z jednoho světového jazyka.

K zápisům předložte:

Studenti oboru Zpěv navíc předloží AKTUÁLNÍ zprávu foniatra.

Zahraniční studenti (mimo EU) předloží povolení Cizinecké police ČR ke studiu a do konce r. 2018, také rodné číslo přidělené Ministerstvem vnitra ČR.

28. srpen 2018