Informační schůzka ohledně možností studia v zahraničí v ak. roce 2019/20 - 21.11. 2018

 

Ve středu 21. listopadu 2018 od 15:00 se v zasedací místnosti HAMU bude konat informační schůzka se studenty HAMU, kteří mají zájem studovat v akademickém roce 2019/2020 v zahraničí.

Informační schůzka je určená zájemcům o program Erasmus+ (studijní pobyt a stáže) a studentům, kteří chtějí žádat o finanční podporu na zahraniční studijní aktivitu.

23. říjen 2018