Konkurz HAMU o absolvování v Sále Martinů a koncert s orchestrem

 

Konkurzy o Sál Martinů a absolventská vystoupení s orchestrem pro absolventy magisterského studia ve školním roce 2020/2021 jsou spojeny a konají se dne 

24. 1. 2020 od 9.00 hod do cca 16.00 hod. v Sále Martinů

 

Náhradní termín 14. 2. 2020  je pouze pro omluvené v případě nemoci (nutno doložit lékařským potvrzením), příp. např. Erasmus.

Přihlášky (doporučené příslušnou katedrou a podepsané jejími vedoucími) přijímá Umělecký provoz HAMU (č.dv.1025) nejpozději do 30. 12. 2019.

Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.

 

Laureáti prestižních mezinárodních soutěží, zařazených do světové asociace, mají možnost požádat o dispens.

 

 

Repertoárové podmínky konkurzu:

 

Poznámka:

  1. U konkurzu na vystoupení s orchestrem se nemusí jednat o koncertantní dílo chystané pro absolventský koncert.
     
  2. Varhaníci, kteří se ucházejí o vystoupení s orchestrem se představí ve velkém koncertním repertoáru (např. Bach, Franck). Kromě toho musí hrát alespoň jednu rychlou větu z varhanního koncertu.

 

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

V Praze dne 17. 5. 2019

27. květen 2019

.