Přijímací zkoušky do bakalářského a magisterského studijního programu Jazzová hudba v prezenční formě v akademickém roce 2019/ 2020


Přijímací zkoušky na HAMU do bakalářského a magisterského studijního programu Jazzová hudba v prezenční formě v akademickém roce 2019/ 2020

VYHLÁŠENÍ

 

Elektronickou přihlášku vyplňte v aplikaci https://prihlaska.amu.cz/apps/kos/prihlaska/ , vygenerovanou přihlášku vytiskněte v pdf, vytištěnou s podpisem uchazeče a se všemi povinnými přílohami viz https://www.hamu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/bakalarske-studium/ https://www.hamu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/magisterske-studium/  

Zašlete poštou na adresu: Studijní odd. HAMU, Malostranské nám. 13, 110 00 Praha 1. Neúplné přihlášky nebo bez povinných příloh nebo zaslané po uzávěrce (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení.

 

 

prof. Ivan Klánský

děkan HAMU

16. červenec 2019

.