ZÁPISY do vyšších ročníků bakalářského, magisterského a doktorského studia ak. roku 2019/2020

 

BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIUM

Povinné zápisy do vyššího ročníků jsou stanoveny dle harmonogramu HAMU od 16. 9. do 18. 9. 2019 v 10 - 12 hod. a 13 - 15.30 hod. a ve čtvrtek 19. 9. z důvodů konání konference od 10 do 12 hod. Před zápisem si prosím zkontrolujte splnění svého studijního plánu a zapsání hodnocení a zápočtů do KOSu, s sebou ISIC nebo občanský průkaz. Bez uzavření studijního plánu se nelze zapsat do vyššího ročníku.

 

DOKTORSKÉ STUDIUM

Povinné zápisy jsou stanoveny dle harmonogramu HAMU od 24. do 26. 9. 2018, 10 - 12 hod. a 13 - 15.30 hod., s sebou ISIC nebo občanský průkaz.

26. srpen 2019