PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA V AKADEMICKÉM ROCE 2021/2022

Připomínáme, že stále platí termín pro odevzdání přihlášek do bakalářského studia v akademickém roce 2021/2022 do 30. 11. 2020. Zatím je beze změny i plánovaný termín přijímacích zkoušek, konkrétně konec ledna 2021. Pokud by se situace v této věci v důsledku stavu v celé ČR změnila, budeme vás včas informovat.

Více informací, jak podat přihlášku ke studiu viz https://www.hamu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/bakalarske-studium/.

Přihlášky se všemi povinnými přílohami je možné poslat poštou (preferovaný způsob), také je lze odevzdávat na podatelně AMU. Vzhledem k nouzovému stavu je podatelna pro uchazeče dostupná v omezeném čase, a to pouze v úterý a čtvrtek v čase od 9.00 do 11.30 a od 13.00 do 14.00 hodin. Vstup je možný pouze z ulice Tržiště 20, Praha 1.

12. listopadu 2020