VYHLÁŠENÍ KURZU V RÁMCI CŽV  „ZÁKLADY VOKOLOGIE"

Proděkan HAMU pro studijní záležitosti prof. Vlastimil Mareš vyhlašuje kurz v rámci CŽV s názvem "Základy vokologie".

 

Vyhlášení kurzu v rámci CŽV  „Základy vokologie“

 

Proděkan HAMU pro studijní záležitosti prof. Vlastimil Mareš vyhlašuje kurz v rámci CŽV s názvem Základy vokologie.

 

Název programu:                              Základy vokologie

Zaměření programu:                         Diagnostika, prevence a rehabilitace hlasu

Forma programu:                              dvoudenní kurz

Charakteristika programu:                Kurz je zaměřen na výkon povolání – hlasový terapeut, tedy účastník může být z různých vokologických oborů (foniatr/ORL lékař, logoped, pedagog, hlasový pedagog nebo kouč, vědec, zpěvák, hlasový profesionál).

Osoby odpovědné za program:         RNDr. Marek Frič, Ph.D., MUDr. Martin Kučera

Podmínky přijímání zájemců:          Na základě vyplněné přihlášky (na webové stránce http://www.hlascentrum.cz/?page_id=885 ) a zaplacení účastnického poplatku (1950,- Kč)

Časový a obsahový plán:                   2 dny (14 vyučovacích hodin), program viz níže

Podmínky absolvování programu:    účast na celém kurzu

Počet kreditů:                                    Kredity odborných společností budou odvozeny od počtu hodin kurzu, kredit pro studenty AMU musí určit příslušné studijní oddělení.

Uskutečňovatel:                                 Výzkumné centrum hudební akustiky, Hudební a taneční fakulta AMU v Praze ve spolupráci s Institutem pro léčbu a výzkum poruch komunikace, s.r.o..

 

 

Kurz: Základy vokologie - diagnostika, prevence a rehabilitace hlasu

 

Datum: 11. - 12. října 2019

Místo: Galerie HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00  Praha 1

 

Program:

Teoretická sdělení (přednášky) (a 45 až 60 min.):

Pátek - 11. 10. 2019 (15:00 – 19:00):

 

1. Fyziologie hlasu a mechanizmy vzniku funkčních hlasových poruch (Kučera)

 • vliv emocí na motorické vzorce těla  a použití hlasu
 • poruchy z přetížení  
 • poruchy s psycho-sociálnmím pozadím

2. Klasifikace a dělení hlasových poruch (Kučera)

 • přístupy různých škol 
 • hledání koncensu   

3. Symptomatika hlasových poruch z pohledu akustiky a percepčního hodnocení (Frič)

Diskuze

 

 

Sobota - 12. 10. 2019 (9 – 16:30):

 

4. Hlasové pole jako nástroj diagnostiky a hledání terapeutického přístupu - technika vyšetření (Frič)

5. Hlasové pole - praktické aplikace a kazuistiky (Kučera)

6. Nepřirozené způsoby vedení uměleckého hlasu vedoucí k patologii (Berti)

Oběd (samostatně) 12:00 – 13:00

7. Rehabilitace, reedukace, habituace hlasových poruch - terapeutické přístupy a filozofie různých technik používaných ve světě  (Kučera)

8. Multidisciplinárita (Halíř)

 • teoretická východiska 
 • různá schémata přístupu
 • dialogy sítí  

 

Praktická část -  workshopy (a 30 min) (15:00 – 16:30):

 1. Dechová technika starých pěveckých mistrů (Berti)
 2. Multidisciplinární tým – dialogy sítí (Halíř)
 3. Percepční hodnocení hlasu - nácvik GRBAS a hlasové pole (Frič)
 4. Hodnocení laryngo-stroboskopických nálezů   (Kučera)

 

Odborný garant: MUDr. Martin Kučera

Cena kurzu: 1950,- Kč

V ceně je zahrnuta účast, monografie s výukovým DVD: Vokologie I. – funkční diagnostika a léčba hlasových poruch

 

 

3. června 2019