UDĚLENÍ CENY DĚKANA A CENY JOSEFA HLÁVKY

 

Na promocích konaných 23. listopadu 2022 byly studentům HAMU předány tyto ceny:

"Cenu děkana" za mimořádné studijní výsledky a vynikající reprezentaci HAMU v akademickém roce 2021/2022 obdržely ALENA JELÍNKOVÁ (dirigování) a KLÁRA JASENČÁKOVÁ (flétna).

"Cenu Josefa Hlávky", kterou uděluje Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, převzala SARAH JEDLIČKOVÁ (hudební režie).

Gratulujeme!
 

25. listopad 2022

.