Feedback

Napište nám vaší zpětnou vazbu na nový webJiří Bezděk jmenován vysokoškolským profesorem

Vedoucí Katedry hudební teorie HAMU Doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. byl dne 14. června na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze jmenován vysokoškolským profesorem pro obor Hudební umění se zaměřením Hudební teorie.

Jmenovací dekret mu ve Velké aule Karolina Univerzity Karlovy v Praze dne 25. června slavnostně předal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.                      

Text a foto Eva Hubatová

2. červenec 2018