Feedback

Napište nám vaší zpětnou vazbu na nový webVýběrové řízení na pedagogické místo s datem nástupu 1. 10. 2018 v oboru Housle

Děkan Hudební a taneční fakulty AMU

vypisuje výběrové řízení

na pedagogické místo s datem nástupu 1. 10. 2018

v oboru

Housle

Požadavky – odborné vzdělání v oboru housle, praxe v oboru doložená ukázkami nahrávek, pedagogická praxe. Přihlášky doplněné životopisem, přehledem odborné a pedagogické činnosti a doklady o vzdělání zašlete nejpozději do 8. 1. 2018 na adresu Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze, děkanát, 118 00 Praha 1, Malostranské nám. 13. Platové zařazení podle vnitřního mzdového předpisu AMU. Výběrové řízení bude zahrnovat:

 

 1. ukázku pedagogické práce s modelem (v českém jazyce)
  • Niccolo Paganini Capriccio č. 23
  • I. věta z koncertu W. A. Mozarta KV 216 nebo KV 218 nebo KV 219
  • jedna věta ze Sonát a Partit J. S. Bacha
  • jedna skladba dle výběru studenta
   b – c  dle výběru studenta – modelu

   model zajistí HAMU  v Praze
 2. umělecký výkon kandidáta
  • dvě části ze Sonát a Partit J. S. Bacha
  • jedna romantická skladba (např. virtuózní skladba, věta z koncertu nebo ze sonáty)
  • skladba autora 20. století
 3. pohovor s kandidátem


Rozsah úvazku: 0,5

Výběrové řízení proběhne ve druhé polovině ledna 2018

 

V Praze dne 4. 12. 2017

MgA. Irvin Venyš, Ph.D.
proděkan HAMU

8. prosinec 2017