Výběrové řízení na místo vedoucí/vedoucího Katedry zvukové tvorby Hudební a taneční fakulty

 

Děkan Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje výběrové řízení na místo vedoucí/vedoucího Katedry zvukové tvorby Hudební a taneční fakulty

 

Požadavky:

 

Výběrové řízení bude zahrnovat osobní pohovor se členy komise - kandidát především představí svojí koncepci rozvoje katedry, která by měla obsahovat zejména popis personální politiky, představu o rozvoji pedagogické činnosti a s tím spojené výuky a výhled rozvoje v dalších možných oblastech.

 

Přihlášky se všemi náležitostmi zasílejte nejpozději do pondělí 6. dubna 2020 včetně na adresu:  
Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze,
sekretariát děkana,
Malostranské nám. 13, 118 00 Praha 1.

Náležitosti přihlášky:

 

Předpokládaný termín konání výběrového řízení – od 15. 4. do 30. 4. 2020.

Nástupu k 1. 6. 2020

Platové zařazení a přiznání odpovídajícího příplatku podle vnitřního mzdového předpisu AMU.

Rozsah úvazku:  1,0 (výše úvazku se skládá ze dvou částí – podílu odpovídající pedagogické činnosti na fakultě a podílu odpovídající agendě  vedoucího katedry)                                                                                

                                                                                    

Praha, 3. 3. 2020                                                                                    
prof. Ivan Klánský, děkan HAMU

4. březen 2020