Výběrové řízení na pedagogické místo v oboru jazzové hudby se specializací Jazzová teorie a Dějiny jazzu

 

Děkan Hudební a taneční fakulty AMU

vypisuje výběrové řízení na pedagogické místo v oboru jazzové hudby se specializací Jazzová teorie a Dějiny jazzu

 

 

Požadavky: vysokoškolské hudební vzdělání, doložená praxe v oboru, doložená pedagogická praxe.

Výběrové řízení bude zahrnovat:

 

Přihlášky doplněné životopisem, přehledem odborné a pedagogické činnosti a doklady o vzdělání zašlete či dopravte nejpozději do 17. srpna 2020 na adresu:

sekretariát děkana
Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze
Malostranské nám. 13
118 00 Praha 1.

 

Platové zařazení podle vnitřního mzdového předpisu AMU.

Rozsah úvazku: 0,6

Nástup k 1. 10. 2020

Výběrové řízení proběhne v první polovině září 2020.

 

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

15. červenec 2020