Děkan Hudební a taneční fakulty AMU vypisuje výběrové řízení na jedno pedagogické místo v oboru klavír se specializací: - Hra na klavír, Komorní hra

 

Požadavky: odborné vysokoškolské vzdělání v oboru, nejméně 3 letá praxe v oboru na hudební vysoké škole, konzervatoři nebo hudebním gymnáziu.

 

Výběrové řízení i následná výuka budou probíhat v českém jazyce.

Výběrové řízení bude zahrnovat:

- interpretační výkon v rozsahu 10 – 15 minut s programem dle vlastního výběru

- ukázku pedagogické práce s modelem (model bude student HAMU)

- představení vlastní koncepce výuky

- pohovor s kandidátem

 

Přihlášky doplněné životopisem, přehledem odborné a pedagogické činnosti a doklady o vzdělání zašlete či dopravte nejpozději do 30. října 2020 na adresu:

sekretariát děkana

Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze

Malostranské nám. 13

118 00 Praha 1.

 

Platové zařazení podle vnitřního mzdového předpisu AMU.

Rozsah úvazku: 0,5

Nástup k 1. 12. 2020

Výběrové řízení proběhne v první polovině listopadu 2020.

 

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

30. září 2020