Výběrové řízení na pedagogické místo v oboru Fagot se specializací výuky Hry na fagot

Děkan Hudební a taneční fakulty AMU vypisuje výběrové řízení na pedagogické místo v oboru Fagot se specializací výuky Hry na fagot 

Požadavky:
vysokoškolské hudební vzdělání v oboru, minimálně 5letá pedagogická praxe v oboru na hudebním gymnáziu nebo konzervatoři, pedagogická praxe na vysoké škole výhodou.

Výběrové řízení bude zahrnovat:

Přihlášky doplněné životopisem, přehledem odborné a pedagogické činnosti a doklady o vzdělání zašlete či osobně předejte nejpozději do 12. srpna 2022 na adresu:

sekretariát děkana 
Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze
Malostranské nám. 13 
118 00 Praha 1. 

Platové zařazení podle vnitřního mzdového předpisu AMU.
Rozsah úvazku: 0,5
Nástup k 1. 10. 2022

Výběrové řízení proběhne v cca polovině září 2022.


prof. Ivan Klánský 
děkan HAMU

11. červenec 2022

Přílohy:

vzor-prihlaska-k-vyberovemu-rizeni.doc (42.5 KB)


.