Výběrové řízení na pedagogické místo v oboru Dirigování se specializací výuky Dirigování sboru

Děkan Hudební a taneční fakulty AMU vypisuje výběrové řízení na pedagogické místo v oboru Dirigování se specializací výuky Dirigování sboru

Požadavky: 
- vysokoškolské hudební vzdělání v oboru,
- nutná doložitelná pedagogická praxe v oboru, na vysoké škole výhodou,
- umělecká praxe s vedením sboru minimálně 10 let, prokazatelná koncertní zkušenost s profesionálními sbory v oblastech a capella, kantáta, oratorium a opera
- zkušenost se světovými orchestry a dirigenty výhodou.

Výběrové řízení bude zahrnovat:
- pedagogickou ukázku výuky (modelového studenta zajistí HAMU), pro níž si uchazeč připraví tyto skladby, s tím, že v průběhu výběrového řízení bude v kompetenci komise z těchto skladeb vybrat:
Jan Dismas Zelenka: Caligaverunt oculi mei
Johannes Brahms: Verlorene Jugend (z cyklu Fünf Gesänge)
Bohuslav Martinů: Zvěstování (z cyklu Čtyři písně o Marii) 
- pohovor s kandidátem o jeho koncepci výuky

Přihlášky doplněné: 
- životopisem, 
- přehledem odborné a pedagogické činnosti, 
- doklady o vzdělání,
- koncepcí výuky 
zašlete či osobně předejte nejpozději do pátku 11. 11. 2022 na adresu:

sekretariát děkana 
Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze
Malostranské nám. 13 
118 00 Praha 1. 

Platové zařazení podle vnitřního mzdového předpisu AMU.
Rozsah úvazku: 0,4
Nástup k 1. 2. 2023

Výběrové řízení proběhne v první polovině prosince 2022.


prof. Ivan Klánský 
děkan HAMU
 

10. říjen 2022

Přílohy:

vzor-prihlaska-k-vyberovemu-rizeni.doc (42.5 KB)


.